Виробнича практика

Професійно-практична підготовка слухачів ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК» складається з виробничого навчання та виробничої практики i проводиться у навчально-виробничих майстернях, на полігонах, тренажерах, автодромах, трактородромах, а також на робочих місцях на виробництві чи у навчальному закладі за такими формами:

  • уроки виробничого навчання (практичного водіння) на виробництві чи у навчальному центрі;
  • уроки виробничого навчання на виробництві чи у навчальному центрі;
  • виробнича практика на виробництві.

Під час виробничого навчання слухачі послідовно набувають первинних професійних умінь та навичок виконання робіт за професією на власній матеріально-технічній базі центру чи орендованій, де вони, під керівництвом майстра виробничого навчання, вчаться використовувати сучасну техніку, механізми та інструменти, набувають практичних навичок самостійно та якісно виконувати роботи, передбачені робочими навчальними планами.

Форма організації виробничого навчання обирається ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК» у залежності від особливостей професії за умови повного виконання робочих навчальних планів та програм i проводиться у навчальних групах чисельністю 7-15 oci6.

Якщо організація виробничого навчання в майстернях ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК» є неможливою з об'єктивних причин, воно проводиться   на   виробництві   під   керівництвом   майстрів   виробничого

навчання навчального закладу та кваліфікованих спеціалістів підприємства.

I.

Виробнича практика слухачів проводиться відповідно до «Порядку надання робочих місць для проходження слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики», затвердженого постановою КМУ від 7 червня 1999 року № 992, на базі кращих виробничих підрозділів підприємств, які мають сучасну техніку, високий рівень організації праці, застосовують прогресивні технології безпосередньо на робочих місцях на підприємстві чи у сфері послуг з метою удосконалення здобутих знань, умінь i практичних навичок, що необхідні для досягнення відповідного рівня кваліфікації після проходження теоретичного та виробничого навчання за відповідним рівнем кваліфікації.

Майстер виробничого навчання ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК» підбирає відповідні робочі місця та сприяє укладенню договорів з підприємствами, установами, організаціями на проходження слухачами виробничої практики, відслідковує створення на підприємстві необхідних

умов для виконання ними програми виробничої практики, відповідність
виконуваних робіт програмі. Слухачі мають можливість самостійно обирати
для себе місця для проходження виробничої практики за місцем проживання,
що сприяє їхньому подальшому працевлаштуванню.

Навчальний заклад та підприємство, що надає робочі місця, укладають договір про надання робочих місць для проходження практики слухачами навчального центру.

Перед початком виробничої практики керівник підприємства видає наказ про персональний розподіл слухачів на робочі місця, а також призначає керівників практики з числа інженерно-технічних працівників та кваліфікованих робітників підприємства, які відповідають за її проведення та забезпечення    умов    i    безпеки    праці    на    piвнi    нормативних    вимог.

Тривалість роботи слухачів відповідає часу, визначеному навчальними планами та програмами, i не перевищує тривалості робочого часу, встановленого законодавством для відповідної категорії працівників.

Після закінчення виробничої практики підприємство надає виробничу

характеристику на кожного слухача.

   Якісна   організація   професійно-практичної   підготовки   слухачів   є

визначальним фактором у забезпеченні ефективності професійного навчання

робітників, сприяє працевлаштуванню випускників центру.

 

Залишити відповідь

Назва
E-mail
Сайт