Правила прийому

  ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                   Директор ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК»

                                                                                   _______________Д.О.Юрчук

                                                                                   «_____»_______________2017 р.

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

слухачів до Державного навчального закладу „Рівненський обласний

навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК”

 

1. Загальна частина

 1.1. До  ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК» приймаються громадяни  України,  іноземці  та  особи  без   громадянства,   що перебувають в Україні на законних підставах. Прийом  здійснюється в порядку, що затверджується директором навчального закладу  згідно з Типовими правилами прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року № 499, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05.2013 року  за  № 823/23335.

1.2. Громадяни  України  мають  рівні   права   на   здобуття професійно-технічної  освіти  відповідно  до  своїх  здібностей  і нахилів незалежно від національності,  раси,  статі, соціального і майнового стану,  світоглядних і політичних переконань,  ставлення до релігії,  віросповідання,  стану здоров'я,  місця проживання та інших обставин.

     Обмеження допускаються  за  віковими та медичними  показниками,  а  також  показниками  професійної  придатності,  що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом   до  ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК»  здійснюється для  здобуття професій (спеціальностей)  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем "кваліфікований  робітник".

1.4. Прийом до ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК» на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах  замовлень управлінь АПР райдержадміністрацій та погоджених Департаментом АПР ОДА.

 

1.5. Прийом до ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК» понад  замовлення для навчання здійснюються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

 

 1.6. Першочергове право на зарахування до складу навчальних груп надається громадянам із числа безробітних за направленнями з господарств та центрів зайнятості.

 

2. Документи для вступу

2.1. Для вступу до ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК»  безробітні, які направляються на навчання регіональним центром зайнятості, надають наступні документи:

·      Направлення центру зайнятості на навчання

·      Направлення центру зайнятості на поселення в гуртожиток (за потребою)

·      Маршрутний лист (за потребою)

  •  

·      Медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством; у разі навчання за професією, яка входить до переліку робіт з підвищеною небезпекою, слухачі надають медичну довідку щодо можливості виконання робіт з обраної професії та довідки від нарколога та психіатра

·      Паспорта;

·      Довідку на педикулез (за умови поселення до гуртожитку)

     Для проходження навчання за видами: підвищення кваліфікації та перепідготовка за робітничими професіями слухачі надають копію диплому або свідоцтва про присвоєння (підвищення) відповідного розряду робітничої кваліфікації державного зразка, а також при потребі довідку  про стаж роботи за даною професією або робітничим розрядом.

2.2. Для вступу до навчального закладу особи, які направляються на навчання підприємствами, установами та організаціями, надають наступні документи:

·   Направлення на навчання від підприємства, установи, організації;

·   Направлення на поселення в гуртожиток (за потребою);

  •  

·   Медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством; у разі навчання за професією, яка входить до переліку робіт з підвищеною небезпекою, медичну довідку щодо можливості виконання робіт з обраної професії та довідки від нарколога та психіатра;

·   Паспорта;

·   Довідку на педикулез (за умови поселення до гуртожитку);

  Для проходження навчання за видами: підвищення кваліфікації та перепідготовка за робітничими професіями слухачі надають копію диплому або свідоцтва про присвоєння (підвищення) відповідного розряду робітничої кваліфікації державного зразка, а також довідку  про стаж роботи за даною професією або робітничим розрядом.

2.3. Особи, які вступають до ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК»  за рахунок власних коштів, надають наступні документи:

·   особисто заяву (зразок заяви завантажити про вступ до ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК»  із  зазначенням обраної професії (спеціальності) та спеціалізації, форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування  після закінчення навчання, до якої додають:

·   документ про освіту (копію);

·  документ  про  присвоєння  освітньо-кваліфікаційного  рівня "кваліфікований  робітник"  (для проходження навчання за видами: підвищення кваліфікації та перепідготовка за робітничими професіями) (копію);

  •  

·   Медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством; у разі навчання за професією, яка входить до переліку робіт з підвищеною небезпекою, слухачі надають медичну довідку щодо можливості виконання робіт з обраної професії та довідки від нарколога та психіатра;

· Особисто документ, копії, що посвідчує особу та громадянство (паспорт,  або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);

·  Довідку на педикулез (за умови поселення до гуртожитку).

3. Умови прийому

3.1. Прийом до ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК»  проводиться згідно вимог, встановлених освітньо-кваліфікаційними характеристиками ДСПТО України за обраними професіями на підставі направлень центрів зайнятості, підприємств, організацій, установ та заяв від фізичних осіб.

3.2. Прийом громадян на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації здійснюється згідно Плану-графіку формування навчальних груп ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК», затвердженого та узгодженого в установленому порядку. Протягом навчального року  до Плану-графіку можуть вноситися зміни.

3.3. План-графік формування навчальних груп, в якому вказується Перелік професій згідно з отриманою ліцензією, види підготовки, терміни навчання, заплановані обсяги прийому та освітньо-кваліфікаційний рівень випускників, розміщується на сайті ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК», інформаційних стендах та через засоби масової інформації.

3.4. Районні центри зайнятості в місячний термін, але не пізніше, ніж за шість робочих днів до дати початку навчання групи за професією направляють до ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК»  листи-заявки на навчання безробітних, в яких зазначається професія (напрям), за якою необхідно провести навчання, форма навчання, місце проведення виробничої практики, орієнтовна дата початку навчання, кількість слухачів із зазначенням їх ПІБ та дати народження, кількість слухачів, які будуть проживати у гуртожитку.

      Безробітні приймаються на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації на підставі направлень та інших документів перелічених в п.2.1.    

3.5. Працівники підприємств, організацій, установ приймаються на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації на підставі направлень в яких вказується призвіще, ім’я та по батькові особи яка потребує навчання за необхідною професією, вид оплати за навчання, проходження виробничої практики, водіння та працевлаштування.

3.6. Приватні особи зараховуються до навчальних груп на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації на підставі поданих заяв.

3.7. При прийомі перелічених в п.п.3.4. – 236. цього положення громадян обов’язково враховується наявність всіх документів відповідно до виду професійної підготовки.

3.8. Прийом заявок від центрів зайнятості та юридичних осіб, особистих заяв від фізичних осіб, усі необхідні для вступу до ДНЗ документи приймає навчальна частина ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК», а також майстри в. н. які працюють в районних навчальних класах.

3.9. В разі необхідності в навчальному закладі може проводитись вхідне тестування з метою виявлення рівня базових знань слухачів з теоретичної та практичної підготовки за обраною професією.

4. Зарахування

4.1. Зарахування безробітних або інших осіб  до ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК»  здійснюється за наказом директора на підставі направлення на навчання, що видане базовими центрами зайнятості, підприємствами, організаціями, установами або заяв від фізичних осіб та при наявності документів, які перелічені в р. 2 даних «Правил».

4.2. На першочергове зарахування до ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК»  мають право діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до ст.22  Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови КМУ від 05.04.1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», та особи, яким відповідно до Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», діти військовослужбовців,працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків за умови надання відповідних підтверджуючих документів відповідно до  Указу Президента України від 21.02.2002 року №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»

4.3. Зарахування до навчального закладу слухачів, які будуть навчатися за власні кошти або за кошти підприємства, здійснюється наказом директора на підставі особистої заяви, в якій обумовлюється оплата (доплата) за навчання, а також при наявності документів, які перелічені в р. 2 даних  «Правил»

4.4. Після зарахування до навчального закладу осіб з числа безробітних, які направлені регіональним центром зайнятості, регіональний центр зайнятості укладає договір на навчання з ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК».

4.5. Зарахування  до навчального закладу за рахунок видатків з  Державного бюджету України на оплату послуг з навчання кваліфікованих робітників на умовах  замовлення с.г. підприємств усіх форм власності, які погоджуються управліннями АПР райдержадміністрацій.

5. Прикінцеві положення

5.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом десяти днів від дня їх початку, відраховуються з навчального закладу.

5.2. Особам, які не зараховані до ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.

5.3. ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК» при потребі вносить запис до трудової книжки слухача або видає довідку про час навчання на підставі наказів на зарахування на навчання та відрахування згідно  з  Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах в установах і організаціях, що затверджена в установленому порядку.                     

Залишити відповідь

Назва *
E-mail *
Сайт