Правила поведінки здобувача освіти в ДНЗ “Рівненський ОНЦ АПК”

1. Здобувачі освіти мають право на:

 • навчання впродовж життя;
 • вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково- технічної діяльності тощо;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь яких форм насильства та експлуатації, боулінгу (цькування), дискримінації за будь якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • отримання соціальних та психолого – педагогічних послуг як особа, яка постраждала від боулінгу (цькування), стала його свідком або вчинила боулінг (цькування);
 • користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до законодавства;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • особисту участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

2. Здобувачі освіти зобов’язані:

 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);
 • повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

3. Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

 • Здобувач освіти приходить до навчального закладу за 10-15 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя.
 • Не можна приносити на територію закладу з будь-якою метою та використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, цигарки, наркотичні та інші подібні засоби й отрути.
 • Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.
 • Не можна без дозволу педагогів йти з навчального закладу та території в урочний час.
 • У разі пропуску занять здобувач освіти зобов’язаний пред’явити керівнику групи документ про причину відсутності на заняттях
 • Здобувачі освіти бережуть майно закладу, охайно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території навчального закладу.
 • Здобувачі освіти, які знайшли втрачені або забуті, на їхню думку, речі, повинні здати їх черговому або заступнику директора.
 • Фізична конфронтація, залякування і знущання (булінг) є неприпустимими формами поведінки.
 • Не дозволяється під час заняття  користуватися мобільним телефоном та іншими гаджетами (якщо це не є формою роботи з викладачем).
 • Здобувач освіти зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені навчальною програмою закладу.
 • Здобувач освіти зобов’язаний приносити все необхідне згідно з вимогами навчального процесу.
 • Під час заняття не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших від занять розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються заняття.
 • Якщо під час занять здобувачу освіти необхідно вийти з класу, то він повинен просити дозволу у викладача.
 • Під час заняття здобувач освіти має право ставити питання викладачу, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.
 • Час перерви – особистий час кожного здобувача освіти. Він може його проводити за своїм розумінням, проте не повинен заважати іншим.
 • Під час перерви здобувачі освіти можуть вільно переміщатися по закладу освіти, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки.
 • На території закладу категорично забороняється палити, розпивати спиртні напої.
 • Знаходитися в навчальному корпусі у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.
 • На виробничому навчання здобувачі освіти повинні мати робочий одяг.
 • Під час слідування до місця виробничого навчання (екскурсії) здобувачі освіти повинні дотримуватися правил дорожнього руху, не виходити на проїжджу частину.
 • Без дозволу керівника групи не залишати місця перебування.
 • У разі поганого самопочуття негайно повідомити керівника групи.
 • Дотримуватися правил безпеки пристойної поведінки та виконувати розпорядження керівника групи.
 • Чергові призначаються відповідно до графіка чергування в класі.
 • Черговий здобувач освіти здає й приймає клас.
 • Чергові допомагають викладачу підготувати клас до наступного заняття, роблять посильне прибирання класної кімнати.
 • Під час перерви черговий здобувач освіти провітрює клас, допомагає викладачеві розвісити навчальний матеріал для наступного заняття.

Залишити відповідь

Назва
E-mail
Сайт