Кваліфікаційні характеристики

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК»

 1. Професія 8331 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва
 2. Кваліфікація: А1
 3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: правила, способи й особливості виконання сільськогосподарських та інших робіт машинно-тракторними агрегатами згідно з вимогами агротехніки та агротехнології; будову, принцип дії колісних і гусеничних тракторів; вимоги до комплектування машинно-тракторних  агрегатів  для виконання механізованих робіт; ознаки та причини основних несправностей тракторів, сільськогосподарських та інших машин і способи їх усунення; системи технічного обслуговування, ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин; правила дорожнього руху та перевезення вантажів; правила зберігання та способи захисту від корозії тракторів, сільськогосподарських і інших машин; основи організації, оплати праці й соціально-трудових відносин у сільськогосподарському виробництві; основні властивості паливно-мастильних матеріалів та охолоджувальних рідин; способи виконання слюсарних робіт під час технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються; методи виявлення і способи усунення дефектів у роботі машин та окремих агрегатів, зміст і правила оформлення первинних документів з обліку роботи машин (облікового листа тракториста-машиніста, шляхового листа та інших документів); роботу турбокомпресора, нових типів коробок передач (гідрооб’ємних, з гідромуфтою); сучасних гідророзподільних систем; основи роботи з самохідним оприскувачем, включаючи норми внесення хімічних речовин; норми розрахунку тиску сільськогосподарських та інших машин на грует та підбрати відповідні шини; норми виробітку і витрати паливно-мастильних матеріалів на виконання основних механізованих робіт, шляхи зниження собівартості виконуваних робіт, методи та засоби підвищення продуктивності праці; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки під час експлуатації та обслуговування тракторів, сільськогосподарських та інших машин, вимоги законодавства з питань охорони навколишнього природного середовища; техніку внесення хімічних препаратів, роботи з колоїдними розчинами; промивки; основи роботи з електронними засобами (GPS навігатори) .

Повинен уміти: самостійно виконувати сільськогосподарські та інші механізовані роботи на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються  з  тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки  та агротехнології. Комплектувати машинно-тракторні агрегати. Виконувати транспортні роботи на тракторах з дотриманням правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів.

Виконувати щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин, на яких працює. Визначати несправності тракторів, причіпних і начіпних знарядь та інших машин, що з ними агрегатуються, усуває їх. Самостійно виконувати технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських та інших машин і пристроїв до них.

Читати нескладні машинобудівні креслення, схеми, користуватися інструкціями з експлуатації машин. Раціонально використовувати паливно-мастильні, гумо-технічні та інші експлуатаційні матеріали і запасні частини. Виконувати слюсарні роботи середньої складності з технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються. Ремонтувати, складати і регулювати вузли та  агрегати середньої  складності тракторів і сільськогосподарських машин із  заміною окремих частин і деталей, у тому числі турбокомпресорів, нових типів коробок передач (гідрооб’ємних, з гідромуфтою); сучасних гідророзподільних систем; самохідних оприскувачів. Готувати трактори, сільськогосподарські та інші машини і знаряддя до  зберігання. Промивати ємності з хімікатами та колоїдними розчинами, готувати ємності до відповідних хімічних препаратів, колоїдних розчінів.

Дотримуватися правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

 1. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

 1. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

 1. Сфера професійного використання випускника

Загальні професії сільськогосподарського виробництва.

 1. Специфічні вимоги

Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 17 років.

Стать: чоловіча, жіноча.

Медичні обмеження.

Примітка: Учням, які закінчили навчання в технікумі, коледжі, професійно-технічному начальному закладі, професійному навчально-виховному закладі або загальноосвітній школі ІІІ ступеня, але не досягли встановленого віку, за якого надається право на керування відповідними транспортними засобами, видається свідоцтво встановлено зразка.

 

 

Освітньо-кваліфікаційну характеристику взято з Державного стандарту професійно – технічної освіти по професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А1»»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК»

1.Професія 8331 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

2.Кваліфікація: А2

3.Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: способи і особливості виконання сільськогосподарських та інших робіт машинно-тракторними агрегатами відповідно до  вимог агротехніки й агротехнології; експлуатаційні регулювання тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що агрегатуються з тракторами цієї категорії; будову,  принцип дії, вимоги до комплектування машинно-тракторних агрегатів для виконання механізованих робіт; ознаки та причини основних несправностей тракторів, сільськогосподарських та інших машин і способи їх усунення; системи технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин; правила дорожнього руху та перевезення вантажів; способи виконання слюсарних робіт під час експлуатації, технічного обслуговування і ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин; технологічні регулювання сільськогосподарських та інших машин, що агрегатуються з тракторами цієї потужності.

Повинен уміти: самостійно виконувати сільськогосподарські та інші механізовані роботи на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна понад 73,5 кВт (понад 100 к.с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються з тракторами цієї потужності відповідно до вимог агротехніки та агротехнології. Виконувати щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин, які експлуатує. Визначати несправності тракторів, причіпних знарядь і машин, що з ними агрегатуються, усувати їх. Самостійно виконувати технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських та інших машин і пристроїв до них. Виконувати слюсарні роботи середньої складності з технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються.

 1. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

 

 1. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень «Тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва» категорії А1:

 • за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах І, ІІ та ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
 • за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією «Тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва» категорії А1 не менше 1 року.

 

 1. Сфера професійного використання випускника

Загальні професії сільськогосподарського виробництва.

 

 1. Специфічні вимоги

Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 17 років.

Стать: чоловіча,

Медичні обмеження.

 

Примітка. Учням, які закінчили навчання в технікумі, коледжі, професійно-технічному начальному закладі, професійному навчально-виховному закладі або загальноосвітній школі ІІІ ступеня, але не досягли встановленого віку, за якого надається право на керування відповідними транспортними засобами, видається свідоцтво встановлено зразка.

 

 

Освітньо-кваліфікаційну характеристику взято з Державного стандарту професійно – технічної освіти по професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А2»»

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК»

 1. Професія 8331 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва
 2. Кваліфікація: керування машинами категорії В1
 3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: правила, способи і особливості виконання збиральних робіт на зерно- і кукурудзозбиральних  комбайнах згідно з  сучасними вимогами агротехніки та агротехнології; будову, принцип дії, правила їх технічної експлуатації; шляхи та засоби запобігання втратам зерна під час збирання врожаю; способи виконання слюсарних робіт під час технічного обслуговування та ремонту зерно- і кукурудзозбиральних комбайнів; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Повинен уміти: самостійно виконувати сільськогосподарські  (збиральні) роботи  на самохідних зерно- і кукурудзозбиральних комбайнах згідно з вимогами агротехніки та агротехнології. Виконувати слюсарні роботи середньої складності під час експлуатації, технічного обслуговування та ремонту комбайнів. Дотримуватися правил дорожнього руху та правил технічної експлуатації самохідних зерно- і кукурудзозбиральних комбайнів. Додержуватися правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії, особистої гігієни та пожежної безпеки.

 

 1. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

 

 1. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень «Тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва» категорії А1:

 • за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах І, ІІ та ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
 • за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією «Тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва» категорії А1 не менше 1 року.

 

 

 1. Сфера професійного використання випускника

Загальні професії сільськогосподарського виробництва

 

 1. Специфічні вимоги

Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 17 років.

Стать: чоловіча, жіноча

Медичні обмеження.

 

Примітка: Учням, які закінчили навчання в технікумі, коледжі, професійно-технічному начальному закладі, професійному навчально-виховному закладі або загальноосвітній школі ІІІ ступеня, але не досягли встановленого віку, за якого надається право на керування відповідними транспортними засобами, видається свідоцтво встановлено зразка.

 

 

Освітньо-кваліфікаційну характеристику взято з Державного стандарту професійно – технічної освіти по професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «В1»»

 

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

випускника  ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК»

1. Професія – 8162 Машиніст (кочегар) котельні

2. Кваліфікація – 2-й розряд

3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати: принципи роботи обслуговуваних котлів, форсунок, паро повітропроводів та способи регулювання їх роботи; будову топок парових котлів, шлакових і зольних бункерів; склад теплоізоляційних мас та основні способи теплоізоляції котлів і паро трубопроводів; призначення та умови застосування простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів; будову механізмів для готування пилоподібного палива, інструменту та пристроїв для чищення форсунок і золо- та шлаковидалення; будову та режими роботи устаткування тепломережних бойлерних установок або станції м’ятої пари, правила очищення колосникових решіток, топок та котлів і димової коробки паровозів; допустимі тиск та рівень води в котлі паровоза під час чищення; вплив атмосферного повітря на стан стінок топки та вогневої коробки; порядок заправлення топки; основні властивості золи та шлаку; порядок руху на коліях та дорогах залізничних кранів; правила планування шлакових і зольних відвалів.

Повинен уміти: обслуговувати водогрійні та парові котли із сумарною теплопродуктивністю до 12,6 ГДж/год (до 3 Гкал/год), окремі водогрійні чи парові котли з теплопродуктивністю котла до 21 ГДж/год (до 5 Гкал/год), які працюють на рідкому  паливі

 • обслуговувати котли парових залізничних кранів вантажністю до 25 т;
 • розпалювати, пускати, зупиняти котли та постачати їх водою;
 • подрібнювати паливо, завантажувати та шурувати топку котла;
 • регулювати горіння палива;
 • спостерігати за допомогою контрольно-вимірювальних приладів рівень води в котлі, тиск пари та температуру води, яка подається в опалювальну систему;
 • пускати, зупиняти насоси, мотори, вентилятори та інші механізми;
 • чистити арматуру та прилади котла;
 • обслуговувати, тепломережні бойлерні установки або станції м’ятої пари, які розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів, із сумарним тепловим навантаженням до  42 ГДж/год (10 Гкал/год);
 • очищати м’яту пару та проводити деаерацію води;
 • підтримувати необхідний тиск та температуру води і пари;
 • брати участь у промиванні, очищенні та ремонті котла;
 • прибирати вручну золу із топок і бункерів парових та водогрійних котлів виробничих та комунальних котелень і піддувал газогенераторів, а також колосникових решіток, топок, котлів і піддувал паровозів;
 • планувати шлакові та зольні відвали.

1. Професія – 8162 Машиніст (кочегар) котельні

2. Кваліфікація – 3-й розряд

3. Кваліфікаційні вимоги:

         Повинен знати: будову застосовуваного устаткування та механізмів; способи раціонального спалювання палива в котлах; схеми тепло-, паро- і водопроводів та зовнішніх тепломереж; порядок обліку результатів роботи устаткування та відпущеного споживачам тепла; значення своєчасного прибирання шлаку та золи для нормальної роботи котлів; правила догляду за устаткуванням, що обслуговує, та способи усунення недоліків у його роботі; типи котлів, що обслуговує; правила та способи вантаження і транспортування золи і шлаку; системи (мастильну та охолодження обслуговуваних агрегатів і механізмів); правила ведення записів про роботу механізмів та устаткування для золо шлаковидалення; будову простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів.

Повинен уміти: обслуговувати водогрійні та парові котли із сумарною теплопродуктивністю понад 12,6 до 42 ГДж/год (понад 3 до 10 Гкал/год)  окремі водогрійні  парові котли з теплопродуктивністю котла понад 21 до 84 ГДж/год (понад 5 до 20 Гкал/год), які працюють на твердому паливі; обслуговувати котли на парових залізничних кранах вантажністю понад 25 т або котли парових екскаваторів; пускати, зупиняти, регулювати та спостерігати за роботою тягових і золота шлаковидалення пристроїв, стокера, економайзерів, повітропідігрівників, пароперегрівників та живильних насосів; обслуговувати пепломережні бойлерні установки або станції м’ятої пари, розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів, із сумарним тепловим навантаженням понад 42 до84 ГДж/год (понад 10 до 20 Гкал/год); забезпечувати безперервну роботу устаткування котельні; пускати, зупиняти і перемикати агрегати, які обслуговує, у схемах теплопроводів; веде облік тепла, що відпускає споживачам; прибирати механізованим способом шлак та золу із топок і бункерів парових і водогрійних котлів виробничих та комунальних котельних і піддувал газогенераторів; навантажувати золу та шлак за допомогою механізмів у вагонетки або вагони із транспортуванням їх в установлене місце; спостерігати за правильною роботою механізмів золо- і шлаковидалення, підіймально-транспортного устаткування, сигналізації, приладів, апаратури та захисних пристроїв; змивати шлак і золу спеціальними апаратами; брати участь у ремонті устаткування, яке обслуговує.

4. Загально-професійні вимоги:

Повинен:

 • раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • дотримуватись норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, пожежну безпеку, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження та усунення природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати основи інформаційних технологій;
 • знати виробничі (експлуатаційні) інструкції з охорони праці;
 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, виробничої санітарії та особистої гігієни.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника:

Житлово-комунальне господарство, промисловість.

7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча.

7.3. Медичні обстеження.

Освітньо-кваліфікаційну характеристику взято з Державного стандарту професійно-технічної освіти (ДСПТО 8162 – ОЕ.40.30-2011) для підготовки робітників з професії «Машиніст (кочегар) котельні» 2-6 розрядів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

випускника  ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК»

 

1. Професія – 8162 Оператор котельні

2. Кваліфікація – 2-й розряд

3. Кваліфікаційні вимоги:

         Повинен знати: принципи роботи котлів, що обслуговуються; склад теплоізоляційних мас та основні способи теплоізоляції котлів і паро трубопроводів; правила поводження з газом та устаткуванням, яке знаходиться під напругою; призначення та умови застосування простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів; будову та режими роботи устаткування тепломережних бойлерних установок або станцій м’ятої пари.

Повинен уміти: обслуговувати водогрійні та парові котли із сумарною теплопродуктивністю до 12,6 ГДж/год (до 3 Гкал/год) або обслуговувати в котельні окремі водогрійні або парові котли з теплопродуктивністю котла до 21 ГДж/год (до 5 Гкал/год), які працюють на рідкому та газоподібному паливі або електронагріванні; здійснювати розпалювання, пуск та зупинку котлів і живлення їх водою; регулювати горіння палива; стежити за допомогою контрольно-вимірювальних приладів за рівнем води в котлі, тиском пари і температурою води, яка подається в опалювальну систему; обслуговувати тепломережні бойлерні установки або станції м’ятої пари, розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів із сумарним тепловим навантаженням до 42 ГДж/год (10 Гкал/год); очищати м’яту пару та проводити деаерацію води; здійснювати пуск і зупинку насосів, двигунів, вентиляторів та інших допоміжних механізмів; чистити арматуру та прилади котла; брати участь у ремонті устаткування, яке обслуговує.

1. Професія – 8162 Оператор котельні

2. Кваліфікація – 3-й розряд

3. Кваліфікаційні вимоги:

         Повинен знати: будову котлів, які обслуговуються; будову та принцип роботи відцентрових та поршневих насосів, електродвигунів та парових двигунів; схем тепло-, паро- і водопроводів котельної установки та зовнішніх тепломереж; порядок обліку результатів роботи устаткування та теплоти, яка відпускається споживачам; будову простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів.

Повинен уміти: обслуговувати водогрійні та парові котли із сумарною теплопродуктивністю понад 12,6 ГДж/год (понад 3 до 10 Гкал/год) або обслуговувати в котельні окремі водогрійні або парові котли з теплопродуктивністю котла понад 21 до 84 ГДж/год (понад 5 до 20 Гкал/год), які працюють на рідкому та газоподібному паливі або електронагріванні; обслуговувати тепломережні бойлерні установки або станції м’ятої пари,      розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів із сумарним тепловим навантаженням понад 42 до84 ГДж/год (понад 10 до 20 Гкал/год); здійснювати пуск, зупинку, регулювання та спостереження за роботою економайзерів, повітропідігрівників, пароперегрівників і живильних насосів; забезпечувати безперервну роботу устаткування котельні; здійснювати пуск, зупинку та перемикання агрегатів, що обслуговуються, у схемах теплопроводів; вести облік теплоти, яка відпускається споживачам; брати участь у ремонті устаткування, яке обслуговує.

4. Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен:

 • раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • дотримуватись норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища,додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби запобігання та усунення природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати основи інформаційних технологій;
 • знати виробничі (експлуатаційні) інструкції з охорони праці;
 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, виробничої санітарії та особистої гігієни.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника:

Підприємства паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та інші виробничі підприємства, для забезпечення роботи яких необхідна подача пари та гарячої води.

7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча.

7.3. Медичні обстеження.

 

Освітньо-кваліфікаційну характеристику взято з Державного стандарту професійно-технічної освіти (ДСПТО 8162 – ОО.70.20-2011) для підготовки робітників з професії «Оператор котельні» 2-6 розрядів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЬО – КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

випускника ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК»

1.  Професія –  7233  Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

2. Кваліфікація – 1 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати:

 • основні прийоми виконання робіт з розбирання простих вузлів сільськогосподарських машин і тракторів; призначення і правила застосування простого слюсарного та контрольно-вимірювального інструменту, кріпильних деталей; найменування та маркування металів, мастил, мийних складів, палива, змазок.

Повинен уміти:

 • розбирати прості вузли сільськогосподарських машин і тракторів. Обпилювати зовнішні і внутрішні поверхні, зачищати задирки у деталей. Рубати метал вручну. Різати заготовки з прутка, листа і труб ручними ножицями, ножівками. Готувати вироби під зварювання та зачищати після зварювання. Промивати, очищати та змащувати деталі машин. Мити та зливати мастило з машин. Очищати машини і трактори від бруду. Брати участь у ремонті простих машин під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації.

4. Загально-професійні вимоги

Повинен знати і застосовувати на практиці:

 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • додержуватися норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології.

 

1. Кваліфікація – 2 розряд.

2. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати:

 • призначення, будову, принцип дії, правила послідовного розбирання на вузли та підготування до ремонту сільськогосподарських машин, комбайнів і тракторів;
 • – призначення і правила застосування   найбільш   поширених універсальних та спеціальних   пристосувань і середньої складності вимірювальних інструментів;
 • призначення і застосування охолоджувальних та гальмових рідин, мастил, палива;
 • механічні властивості матеріалів, які обробляє;
 • основи знань про допуски і посадки, квалітети (класи точності), параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);
 • основи електротехніки і технології металів в обсязі роботи, яку виконує;

Повинен уміти:

 • розбирати сільськогосподарські машини, комбайни і трактори, готувати їх до ремонту;
 • ремонтувати, складати прості з’єднання і вузли сільськогосподарських машин, комбайнів і тракторів із заміною окремих частин і деталей;
 • знімати і встановляти освітлювальну арматуру;
 • виконувати слюсарне оброблення та підганяння деталей за 12-14 квалітетами (5-7 класами точності);
 • виконувати роботи з використанням пневматичних і електричних інструментів та на свердлильних верстатах;
 • нарізати різьби мітчиками і плашками;
 • брати участь у ремонті машин середньої складності  під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації;

3. Загально-професійні вимоги

Повинен знати і застосовувати на практиці:

 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • додержуватися норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології.

4. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти.

Повна або базова загальна середня освіта (по закінченні навчання). Без вимог до стажу роботи.

5. Сфера професійного використання випускника: надання послуг з ремонту сільськогосподарської техніки та устаткування.

6. Специфічні вимоги:

6.1. Вік: по закінченню навчання  – не менше 18 років.

6.2. Стать: чоловіча

6.3. Медичні обмеження.

Освітньо-кваліфікаційну характеристику взято з Державного стандарту професійно-технічної освіти ( ДСПТО 7233. А.29.32.4 – 2007) для підготовки робітників з професії «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин  та устаткування» 1-2 розрядів.

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

випускника ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК»

 

1. Професія — 7212 Електрогазозварник

2. Кваліфікація – 2 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен уміти:

виконувати  ручне дугове, плазмове, газове, автоматичне і  механізоване дугове зварювання простих деталей, вузлів і конструкцій  із вуглецевих сталей першої групи зварюваності, Ст. 1  – Ст. 4(кп, пс, сп) 08-25 15К, 20 К  в нижньому і вертикальному положеннях зварного шва товщиною до 10мм, в стик без скосу кромок, зі скосом кромок суцільним однобічним і двобічними швами; зварювання пластин однакової і різної товщини суцільним і переривчастим одношаровим швом; зварювання кутових з’єднань без скосу і зі скосом кромок.

Виконувати ручне кисневе різання бензинокисневими різаками і газокисневими різаками сталевого легковагового і важкого лому.

Виконувати кисневе і плазмове прямолінійне різання простих і середньої складності деталей з вуглецевих сталей першої групи розрізає мості (Ст1-Ст6; 10; 20; 25; 15Г; 10Г2) за розмічанням вручну; на переносних, стаціонарних та плазмо різальних машинах.

Готувати газові балони до роботи. Обслуговувати газову апаратуру відповідно до ДСТУ.

Прихвачувати деталі, вироби, конструкції у всіх просторових положеннях.

Готувати вироби, вузли та з’єднання під зварювання. Зачищати шви після зварювання.

Забезпечувати захист зворотної сторони шва в процесі автоматичного і механізованого зварювання в захисних газах.

Наплавляти прості невідповідальні деталі. Усувати раковини і тріщини в простих деталях, вузлах, відливках.

Читати прості креслення (до двох основних проекцій)..

Повинен знати:

основи знань про будову і принцип дії електрозварювального обладнання: зварювальні трансформатори; зварювальні випрямлячі; баластні реостати; перетворювачі;

газозварювальної апаратури і газорізальної апаратури: пальники (інжекторні; без інжекторні, для роботи на газах-замінниках); різаки (інжекторні, без інжекторні для роботи на рідинному пальному); ацетиленові генератори; запобіжні затвори (водяні; сухі); газові балони та вентилі до них; редуктори; трубопроводи і рукави; зварювальних напівавтоматів: для механізованого  зварювання в активних газах і під шаром флюсу; зварювальних автоматів: для зварювання під шаром флюсу і середовищі активних газів;газової апаратури

способи і основні прийоми підготовки кромок;  види підготовки країв; вимоги до  прихваток; типи зварних з’єднань і швів, види підготовки кромок виробів для зварювання; типи розбирань та позначення зварних швів на кресленні;

основні властивості і вимоги до  електродів, зварюваного металу і сплавів, газів (кисень, ацетилен, гази-замінники, вуглекислий газ) і горючих рідин (гас, бензин), які застосовує під час зварювання;

залишковий тиск газу в балонах, який допускається;

правила забезпечення захисту зворотної сторони шва під час механізованого і автоматичного зварювання в захисному газі  і під шаром флюсу;

призначення і марки флюсів, які застосовуються під час зварювання;

призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів (вольтметр, амперметр, манометр);

причини виникнення дефектів під час зварювання і способи їх запобігання;  характеристику газового полум’я;

габарити лому за Державним стандартом..

4. Загально-професійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) дотримуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

е) знати інформаційні технології.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти.

Базова або неповна базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника:

Виробництво машин та устаткування.

7. Специфічні вимоги:

1. Вік – по закінченню терміну навчання – не менше 18 років.

2. Стать – жіноча, чоловіча.

3. Медичні обмеження

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика розроблена відповідно до Державного стандарту професійно – технічної освіти (ДСПТО  7212 D29014-2006) для підготовки  (підвищення кваліфікації) робітників з професії „Електрогазозварник” 2-6 розрядів.

 

 

 

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

випускника  ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК»

1. Професія 8322 Водій автотранспортних засобів категорії «В».
2. Спеціалізація: водіння автотранспортних засобів категорії “В”.

3. Кваліфікаційні вимоги:
Повинен знати:

Законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух; правила дорожнього руху; правила перевезення вантажів (в т.ч. небезпечних, негабаритних), порядок і умови перевезення пасажирів і багажу; призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії В та правила їх технічної експлуатації; будову, правила експлуатації і технічного обслуговування причепів; основи керування автотранспортними засобами; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи їх запобігання; причини виникнення несправностей, способи їх виявлення та усунення; характер впливу кліматичних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; порядок проведення технічного обслуговування; правила безпечного ведення робіт, пожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування автотранспортного засобу та під час роботи на лінії; особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, оливи, мастила, електроліт, антифриз та інше); правила зберігання автотранспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі; правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації транспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу.

        Повинен уміти:

Керує  автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії В за різних дорожніх умов. Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу. Забезпечує належний технічний стан автотранспортного засобу. Буксирує автопричіп повною масою до 750 кг. Перевіряє технічний стан автотранспортного засобу перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу. Забезпечує справність обладнання відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища. Виконує роботи з щоденного технічного обслуговування автотранспортного засобу. Подає автотранспортний засіб під навантаження та розвантаження або до місця посадки і висадки пасажирів. Контролює правильність завантаження, розміщення та кріплення вантажів у кузові автотранспортного засобу малої вантажопідйомності, а також порядок розміщення пасажирів в легкових автомобілях. Усуває технічні несправності, які виникають під час роботи автотранспортного засобу на лінії і не потребують розбирання механізмів. Виконує регулювальні роботи. Заправляє автомобільні транспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами. Оформляє дорожню документацію. Надає першу допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод.

         Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен:
а)раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

6. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:
Попередні освітньо-кваліфікаційні рівні
на категорію „В” – повна загальна середня або базова освіта. Без вимог до стажу роботи.

7. Сфера професійного використання випускника

Автомобільні перевезення

8. Специфічні вимоги

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 17 років, з віковим обмеженням використання посвідчення водія з 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча

– Медичні обмеження

 

Освітньо-кваліфікаційну характеристику взято з Державного стандарту професійно-технічної освіти (ДСПТО-8322.OI.00.60.24-2012) для підготовки  робітників з професії «Водій автотранспортних засобів категорії В»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

випускника  ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК»

Професія –  8321 Водій мототранспортних засобів .
Спеціалізація: водіння мототранспортних засобів категорії «А1»

1. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

Законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух; правила дорожнього руху; призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем  мототранспортних засобів та правила їх технічної експлуатації; основи керування мототранспортними засобами; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи їх запобігання; причини виникнення несправностей, способи їх виявлення та усунення;  характер впливу кліматичних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; правила безпечного ведення робіт, пожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування мототранспортних засобів та під час експлуатації; особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, мастила, оливи, охолоджуючі рідини, електроліт та інше); правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху і правил експлуатації транспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу.

Повинен уміти:

Керувати транспортними засобами, які відносяться до категорії А1 (мототранспортні засоби) за різних дорожніх умов. Виконує вимоги правил дорожнього руху. Забезпечує належний технічний стан мототранспортного засобу. Забезпечує справність його обладнання  відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища. Виконує роботи з щоденного технічного обслуговування транспортного засобу. Усуває технічні несправності, які виникають під час експлуатації та не потребують розбирання механізмів. Виконує регулювальні роботи. Заправляє мототранспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами. Оформляє дорожню документацію. Надає першу медичну допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод.

2.Загально-професійні вимоги:

Повинен:

– раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

– додержуватись норм технологічного процесу;

– не допускати браку в роботі;

– знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

– використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

3. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня:

Попередні освітньо-кваліфікаційні рівні:

на категорію «А1» – повна загальна середня або базова освіта. Без вимог до стажу роботи.

4. Сфера професійного використання випускника

Керування мототранспортними засобами категорії «А1».

5. Специфічні вимоги

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років.

Стать: чоловіча, жіноча;

Медичні обмеження.

Освітньо-кваліфікаційну характеристику взято з Державного стандарту професійно-технічної освіти (ДСПТО- 8321.OI.00.60.21-2012) з професії «Водій мототранспортних засобів категорії А1»

 

Залишити відповідь

Назва *
E-mail *
Сайт