Професії


Назва професії Код за ДКУ Розряд, категорія, кваліфікація Вид підготовки Термін навчан-ня* Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень вступників Ліцен-зований обсяг Тракторист-машиніст сільськогоспо-дарського виробництва – 8331 Категорія А1 професійно-технічне навчання 6,9 Повна або базова загальна середня освіта…

Детальніше

Кваліфікаційні характеристики


Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК» Професія 8331 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва Кваліфікація: А1 Кваліфікаційні вимоги Повинен знати: правила, способи й особливості виконання сільськогосподарських та інших робіт машинно-тракторними агрегатами згідно з вимогами агротехніки та агротехнології;…

Детальніше

Ліцензії та витяги


Детальніше