Про навчальний заклад

Arrow
Arrow
Slider

Державний навчальний заклад «Рівненський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК» (надалі Навчальний центр) – це заклад освіти, підпорядкований Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Юридичний статус навчального центру підтверджується наявністю відповідних документів, що передбачені чинним законодавством (наказ про створення, СТАТУТ , свідоцтво про державну реєстрацію, штамп, печатка із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням і ін.).

Навчальний центр створений 11 листопада 1990 року наказом Державного агропромислового комітету Української РСР № 222 від 11.11.1990 року „Про створення обласних учбових центрів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК” у відповідності з постановою Ради Міністрів УРСР від 22.10.1990 року № 16705/71 як самостійний навчальний заклад. Знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Драгоманова, 27,  тел. 62-08-50/ 62-10-94,

e-mail:  rncapc@ukr.net; 00914355@mail.gov.ua.

Навчальний центр здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітничих кадрів по 10 професіях – (ліцензія серія АЕ № 285916 від 13.01.2014 та Сертифікат про державну акредитацію серія ДДАІ № 002372 від 05.06.2013, витяг з рішення Акредитаційної комісії додаток №1 від 20.12.2016, протокол № 123), а також підвищення кваліфікації керівників та фахівців агропромислового комплексу різних спеціальностей (ліцензія серія АГ № 508400 від 29.04.2011).

До структури навчального центру входять два пункти, а саме: Острозький навчальний пункт у с. Оженин, Острозького р-ну (Острозький, Гощанський, Млинівський р-ни) та Рівненський навчальний пункт м. Рівне (Рівненський, Березнівський, Дубнівський, Дубровицький, Сарненський, Рокитнівський, Зарічненський р-ни).

Свою роботу Навчальний центр вбачає у виконанні головної мети системи освіти – створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, як громадянина України, формуванні покоління, здатного навчатися впродовж  життя.

Завданням  відділення післядипломної освіти Навчального центру є задоволення потреб у поглибленні і оновленні  професійних знань, умінь і навичок керівників та фахівців АПК  згідно вимог відповідних  Указів Президента України, постанов Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Міністерства аграрної політики  та продовольства України, регіональних програм та планів.

Метою навчального центру є курсове навчання, яке дає можливість слухачам за короткий термін опанувати професію або підвищити свою кваліфікацію та стати конкурентоспроможним на регіональному ринку праці.

Слухачами навчального центру є громадяни зараховані на навчання за направленнями міських та районних центрів зайнятості Рівненщини, а також особи, які навчаються за кошти підприємств, установ та організацій або за власні.

Форма навчання – денна або вечірня. Після закінчення навчання за професією слухачі отримують свідоцтво державного зразка.

Мова освітнього процесу – українська (державна).

Матеріально-технічна база навчального центру по мірі надходження коштів вдосконалюється та поновлюється, що дає змогу слухачам вивчати та впроваджувати новітні технології виробництва.

Навчальний центр здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, законів України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, „Про професійно – технічну освіту”, інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань освіти, наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо післядипломного та професійно – технічного навчання, державних стандартів освіти, а також Статуту, який погоджується з Міністерством освіти і науки України та затверджується Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Адреса навчального центру:

33028, м. Рівне, вул. Драгоманова, 27,

тел. 62-08-50/ 62-10-94,

e-mail:  rncapc@ukr.net;

00914355@mail.gov.ua.